https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Here, seen ons gawes https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58941 Wed 23 Nov 2022 14:23:41 SAST ]]> Nkosi Sizile https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58940 Wed 23 Nov 2022 14:23:35 SAST ]]> Ons loof en prys U, O Heer https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58939 Wed 23 Nov 2022 14:23:35 SAST ]]> Jesus Lewe https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58932 Wed 23 Nov 2022 13:48:29 SAST ]]> 'n Evalueering van die implementering van die graad 9 natuurwetenskapkurrikulum in skole in die Noord-Kaap Provinsie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:9577 Wed 12 May 2021 23:54:27 SAST ]]> Byvoeding van skape op aangeplante weiding in 'n mediterreense klimaat https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10949 Wed 12 May 2021 23:38:55 SAST ]]> Die verjaardagvers-ritueel in Breyten Breytenbach se oeuvre https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:20800 Wed 12 May 2021 23:14:41 SAST ]]> Aspekte van die prosa van Boerneef met spesifieke verwysing na die bundel Boplaas https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3570 Wed 12 May 2021 23:11:41 SAST ]]> Die bestuursrol van die skoolhoof in die implementering van 'n nuwe kurrikulum https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:11010 Wed 12 May 2021 23:07:29 SAST ]]> 'n Ontleding van die reisgedigte van Joan Hambidge in 'Visums by verstek' https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8462 Wed 12 May 2021 23:01:36 SAST ]]> Aspekte van die Judaïes-Christelike en die Boeddhistiese in die poësie van Breyten Breytenbach https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3574 Wed 12 May 2021 22:58:44 SAST ]]> 'n Eenvormige dissiplinestelsel vir skole in die Bitou 10-streek https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:9506 Wed 12 May 2021 20:10:25 SAST ]]> Vergelyking van Tilapia (Oreochromis Mossambicus)en Koi (Ciprinus Carpio) in verskillende produksiestelsels https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10967 Wed 12 May 2021 19:43:48 SAST ]]> Verstegniese aspekte van Daniel Hugo se poësie met spesifieke verwysing na Die Twaalde Letter https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:30790 Wed 12 May 2021 19:27:59 SAST ]]> 'n Besluitnemings ondersteuningsmodel vir die bepaling van die mees geskikte wisselboustelsel-ritme vir gemengde graanboerderye in die Koeberg https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10948 Wed 12 May 2021 19:25:27 SAST ]]> Aspekte van die prosa van André P Brink met spesifieke verwysing na Sandkastele (1995) https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3605 Wed 12 May 2021 19:02:19 SAST ]]> Die bestuur van die geintegreerde gehaltebestuurstelsel https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:9540 Wed 12 May 2021 18:54:02 SAST ]]> Die liturgiese gebruik van die orrel in 'n post-mordene era: persepsies van kerkmusici en leraars van die Nederduitse Gereformeerde gemeentes in Port Elizabeth https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8511 Wed 12 May 2021 18:45:35 SAST ]]> Die toepassing van die proses van geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning deur kategorie B plaaslike owerhede https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10768 Wed 12 May 2021 18:43:09 SAST ]]> Saligia https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:6001 Wed 12 May 2021 18:33:28 SAST ]]> Postmodernistiese vertelstrategieë in Nag van die clown van Abraham H. de Vries https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3595 Wed 12 May 2021 18:21:41 SAST ]]> 'n Vergelykende studie van Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat (2006) en Etienne van Heerden se Asbesmiddag (2007) https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8449 Wed 12 May 2021 18:20:07 SAST ]]> Goeie maniere en etiket https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:6011 Wed 12 May 2021 18:16:49 SAST ]]> Ons leer mekaar https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:30649 Wed 12 May 2021 18:16:05 SAST ]]> Die geskiedenis van Despatch, 1945-1995: 'n verkennende studie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:16142 Wed 12 May 2021 17:08:49 SAST ]]> Disco https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:38419 Wed 12 May 2021 16:39:19 SAST ]]> Die begrip verganklikheid as komplekse kode in enkele werke van Hennie Aucamp https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3567 Wed 12 May 2021 16:28:56 SAST ]]> Volhoubaarheid van die kommersiële benutting van inheemse dekriet (Thamnochortus insignis) in die Suid-Kaap https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10591 Wed 12 May 2021 16:20:58 SAST ]]> 'n Kritiese evaluering na die effektiwiteit van bestuurstrategieë vir ekstensiewe wolskaapboerdery in die groter Burgersdorp omgewing https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10953 Wed 12 May 2021 16:15:27 SAST ]]> Uitdagings tot skooldissipline, die rol van waardes en karakteropvoeding by sekere hoërskole in Port Elizabeth https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:9590 Wed 12 May 2021 16:10:54 SAST ]]> Narratiewe strategieë by die ondersoek van die verlede in twee romans, naamlik Lijken op liefde (1997) deur Astrid H. Roemer en Duiwelskloof (1998) deur André P. Brink https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3578 Wed 12 May 2021 15:53:31 SAST ]]> 'n Dekonstruksie van 'n teks uit Die ongedanste dans van Breyten Breytenbach https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3572 Wed 12 May 2021 15:50:34 SAST ]]> Records of the inquest into the murder of Matthew Goniwe, Sparrow Mkonto, Fort Calata and Sicelo Mhlauli near Port Elizabeth on 27 June 1985 https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:41236 Wed 12 May 2021 14:51:30 SAST ]]> Poppehysie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:42925 Wed 12 May 2021 14:20:23 SAST ]]> Die ontwikkeling van 'n plattelandse tak van die ACVV 1900-1996 https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:694 Wed 10 Aug 2022 06:00:16 SAST ]]> Hierdie keer gaan nie maklik wees nie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:42929 Tue 01 Jun 2021 12:27:15 SAST ]]> Van die opgan van die Son https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59001 Thu 24 Nov 2022 15:06:04 SAST ]]> Amen https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59000 Thu 24 Nov 2022 14:58:55 SAST ]]> Prayer and Response https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58999 Thu 24 Nov 2022 14:38:23 SAST ]]> Ons bring onse gawes https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58997 Thu 24 Nov 2022 14:24:08 SAST ]]> Nkosi Sizile https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58998 Thu 24 Nov 2022 14:23:55 SAST ]]> Praise God Allelluia https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58995 Thu 24 Nov 2022 14:12:18 SAST ]]> Prayers and Response https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58994 Thu 24 Nov 2022 14:09:42 SAST ]]> Ons sal hom sien https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58991 Thu 24 Nov 2022 13:41:42 SAST ]]> Church Bell https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58989 Thu 24 Nov 2022 13:35:14 SAST ]]> Holy Holy, somebody loves me https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58990 Thu 24 Nov 2022 13:35:07 SAST ]]> Loof die Here https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58983 Thu 24 Nov 2022 12:17:42 SAST ]]> Amen, Aleluya https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58982 Thu 24 Nov 2022 11:50:09 SAST ]]> Ons sal hom sien https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58981 Thu 24 Nov 2022 11:00:49 SAST ]]> Laat ons gaan https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58980 Thu 24 Nov 2022 10:53:49 SAST ]]> Ons moet die here dien https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58979 Thu 24 Nov 2022 10:47:03 SAST ]]> Ons moet die here dien https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58978 Thu 24 Nov 2022 10:46:48 SAST ]]> Hosannah https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58977 Thu 24 Nov 2022 10:46:42 SAST ]]> Hosannah https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:58976 Thu 24 Nov 2022 10:39:42 SAST ]]> 'n Intertekstuele studie : Die werfbobbejaan van Alexander Strachan https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3592 Thu 13 May 2021 14:02:39 SAST ]]> Die diskoers van kerst en andere liefdesverhalen deur Kristien Hemmerechts https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3601 Thu 13 May 2021 13:42:43 SAST ]]> Primêre leerlinge se geskiedenispotentiaal: 'n empiriese ondersoek na senior primêre leerlinge en onderwysers se vermoë om indringende vrae oor 'n historiese gebeurtenis met begrip en insig te beantwoord https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:1362 Thu 13 May 2021 13:15:51 SAST ]]> Faktore wat die oorlewing van volstruiskuikens (Struthio Camelus) verhoog https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10588 Thu 13 May 2021 11:29:56 SAST ]]> Die verhouding tussen literêre teorie en kritiek in die Afrikaanse literêre sisteem binne die sg. "nuwe paradigma" aan die hand van gekose figure Marianne de Jong, Joan Hambidge en Gerrit Olivier https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3599 Thu 13 May 2021 07:25:59 SAST ]]> 'n Ondersoek na die aanwending van 'n enkele mikrorekenaar in die klaskamer as hulpmiddel vir die onderrig van wiskunde in die sekondere skool https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:1679 Thu 13 May 2021 07:16:40 SAST ]]> Die outobiografiese kode in Antjie Krog se poëtiese oeuvre https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8444 Thu 13 May 2021 07:07:06 SAST ]]> Die kriteria vir ’n tweerigtingaanleerderwoordeboek met Afrikaans en Frans as taalpaar https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:27308 Thu 13 May 2021 06:51:12 SAST ]]> Die ervaring van die geregistreerde verpleegkundedosent ten opsigte van die kliniese begeleiding van verpleegstudente https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10053 Thu 13 May 2021 06:49:22 SAST ]]> Die sosio-ekonomiese opname as instrument vir die inisiëring van 'n ontwikkelingsproses in 'n landelike gemeenskap met spesifieke verwysing na Wartburg https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3280 Thu 13 May 2021 06:43:06 SAST ]]> 'n Marxisties-feministiese ondersoek van Wilma Stockenström se roman, Die kremetartekspedisie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3568 Thu 13 May 2021 06:43:01 SAST ]]> The continued viability of the discretionary Inter vivos trust as an instrument for estate planning https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:900 Thu 13 May 2021 06:30:16 SAST ]]> Bybelse verwysings in die poësie van Petra Müller https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:30941 Thu 13 May 2021 06:18:46 SAST ]]> Eksperiment en intertekstualiteit: 'n studie van Ingrid Winterbach se Niggie (2002) en die oorlogsdagboek van Jan F.E. Celliers 1899-1902 (1978), asook ander Anglo-Boereoorlog tekste https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8442 Thu 13 May 2021 05:55:35 SAST ]]> 'n Perspektief op kommunikasie in 'n post-apartheidsera in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die rol van Afrikaans https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3575 Thu 13 May 2021 05:50:52 SAST ]]> 'n Ontleding van landboutourisme in die Tuinroete-gebied van Suid-Afrika https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:10954 Thu 13 May 2021 05:42:37 SAST ]]> Horrelpoot (2006) van Eben Venter as apokaliptiese roman: 'n intertekstuele studie https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8445 Thu 13 May 2021 05:36:27 SAST ]]> Feministiese vertelstrategieë in 'n metafiksionele teks van Jeanne Goosen https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3576 Thu 13 May 2021 04:24:28 SAST ]]> 'n Leesmoontlikheid van Jeanne Goosen se teks Louoond : die vrou as skrywer binne die Suid-Afrikaanse bestel https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3573 Thu 13 May 2021 04:19:28 SAST ]]> Hoofletter K Kleurling - 'n besonderse Suid-Afrikaanse https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:27647 Thu 13 May 2021 04:10:32 SAST ]]> Op hom die groot hosannas : enkele aspekte van die modern Christelike poësie in Afrikaans https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3566 Thu 13 May 2021 03:38:29 SAST ]]> Van dagboek tot reisjoernaal : 'n literêre ondersoek na intertekstualiteit in Bidsprinkaan (2005) van André P. Brink https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8457 Thu 13 May 2021 03:10:29 SAST ]]> Die Universiteit van die Werkersklas 1960-2010: die klem op studente https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:27648 Thu 13 May 2021 02:47:19 SAST ]]> Die verbetering van dissipline as 'n sleutelbestuurstaak in 'n skool https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:9542 Thu 13 May 2021 02:40:13 SAST ]]> 'n Analise van die gebruik van satire in enkele tekste van Marlene van Niekerk https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:8477 Thu 13 May 2021 01:47:18 SAST ]]> Oor die kortkuns van John Miles https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:3569 Thu 13 May 2021 01:37:19 SAST ]]> Psigobiografiese persoonlikheidsbeskrywing van Generaal Christiaan de Wet https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:2990 Thu 13 May 2021 00:52:24 SAST ]]> God Bless Namibia https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59056 Mon 28 Nov 2022 09:57:53 SAST ]]> Izizweni https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59054 Mon 28 Nov 2022 09:57:44 SAST ]]> !Khutse Gaosisen https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59055 Mon 28 Nov 2022 09:57:43 SAST ]]> God Bless Namibia https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59057 Mon 28 Nov 2022 09:57:37 SAST ]]> Unite us in your name oh Lord https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59051 Mon 28 Nov 2022 09:43:56 SAST ]]> Come, come to Jesus https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59053 Mon 28 Nov 2022 09:43:49 SAST ]]> I have decided to follow Jesus https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59049 Mon 28 Nov 2022 09:36:43 SAST ]]> Unite us in your name oh Lord https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59050 Mon 28 Nov 2022 09:36:37 SAST ]]> Ons wil vandag bly wees saam met die gestane Heer https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59047 Mon 28 Nov 2022 09:15:43 SAST ]]> Jesus die Seun van God het vandag opgestaan https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59046 Mon 28 Nov 2022 09:08:43 SAST ]]> Jesus die Seun van God het vandag opgestaan https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59045 Mon 28 Nov 2022 09:08:37 SAST ]]> Here, skenk ons vryheid https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59044 Mon 28 Nov 2022 08:40:49 SAST ]]> Here skenk ons vryheid https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59043 Mon 28 Nov 2022 08:40:37 SAST ]]> Chinatown https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:38074 Mon 20 Jun 2022 14:53:52 SAST ]]> Lam van God https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59009 Fri 25 Nov 2022 12:17:47 SAST ]]> Shalom Song https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59008 Fri 25 Nov 2022 12:10:39 SAST ]]> Peace Greeting https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59007 Fri 25 Nov 2022 12:07:53 SAST ]]> Amen https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:59004 Fri 25 Nov 2022 12:03:38 SAST ]]> 'n Ondersoek na genderpolitieke kwessies in die kortverhale van Rachelle Greeff https://commons.ufh.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:42666 Fri 20 Aug 2021 18:16:27 SAST ]]>